การให้พวงหรีดแก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงออกถึงอะไร?

งานฌาปนกิจศพหรืองานศพ เคยสังเกตุกันไหมว่าการให้พวงหรีดกับเจ้าของงานศพ แสดงถึงอะไร ในยุคที่มีการ เกิด, แก่, เจ็บ, ตาย ที่มากกว่าปกติ จึงการจัดงานสพเพื่อส่งศพญาติพี่น้องที่เสียไป ในเเต่ละงานนั้นจะมีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมเคยสังเกตุกันอย่างจริงจัง กันไหมว่าบนพวงหรีดจะมีชื่อของผู้ให้เพราะอะไร

การแสดงออกแก่ผู้ล่วงลับ

การให้ดอกไม้หรือพวงหรีดทั้งหลายล้วนแล้วเป็นการเคารพศพบรรพบุรุษเชื่อกันว่า ดอกไม้เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ จะส่งผลให้ผู้ที่ล่วงลับไปเเล้วได้หลับอย่างสบายและมีความสุขในภพโลกหน้า แต่ในทางโลกวึ่งเป็นการให้เกียรติกับผู้ตายและเจ้าภาพงานศพ จึงมีธรรมเนียมแบบนี้มาอย่างยาว ผู้ให้ด้วยใจจะได้รับบุญจากการให้ทานจาก พวงหรีด

แต่ที่สงสัยคือเวลาให้พวงหรีดแล้วทำไมต้องมีชื่อ บนพวงหรีดด้วย จากความคิดของข้าพเจ้าที่ไม่รู้ที่มาได้คิดแต่ว่า การใส่ชื่อเหมือนการให้เครดิตว่าเป็นของใคร บ่งบอกให้ผู้ตายรู้ว่าใครให้ทานบ้างโดยที่ไม่เห็นหน้าตาแต่ได้เห็นชื่อก็บอกถึงตัวนได้แล้ว และยังเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของงานศพนั้นๆ

การให้ พวงหรีด แก่ผู้ที่ล่วงลับ

ไม่ได้รู้ถึงความหมายของการให้พวงหรีดมีความเชื่อและเยอะมากมาย ซึ่งสมัยปัจจุบัน นี้มีพวงหรีดแบบใหม่ๆ ถูกทำขึ้นมาเยอะมากมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็น พวงหรีดพัดลม พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดผ้า พวงหรีดนาฬิกา เป็นต้น

พวงหรีด คือ สัญลักษณ์แห่งการไว้อาลัย

การมีอยู่ของพวงหรีดนั้นเรียกว่าเป็นเครื่องหมายแห่งการไว้อาลัยรวมทั้งนึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ใดก็ตามเช่น (บิดา มารดา พี่ น้อง) หรือคู่หูเพื่อนพ้องแล้วแต่รณีด้วยเหตุว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งเป็นวิธีให้พวงหรีดในงานศพนั้นได้สืบทอดมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดพัดลม พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดผ้า หรือพวงหรีดนาฬิกาถูกวางไว้ตามหน้างานศพที่วัดต่างๆ นั่นเอง

เรื่องใกล้เคียงที่น่าสนใจ